Jaeger Photography | Hana and Zoe

Zoe 10 minutes after birth(From left to right) Geoff, Hana, Beth, ZoeZoeHanaBeth and HanaHana (facing) Zoe looking awayZoeHanaZoeZoeGeoff and ZoeGeoff and ZoeGeoff and ZoeZoeZoeZoeZoeZoeZoeGeoff and Doctor